topbar

Terveystieto
                                         

lääkeinfo.fi - Suomessa myytävien lääkkeiden pakkausselosteet

kela.fi/laakkeet - Täältä löydät tiedon lääkkeesi korvattavuudesta ja hinnasta

kanta.fi - Omakanta on kansalaisille suunnattu palvelu, jossa voi katsoa omia sähköisiä resepti- ja terveystietoja internetissä. Täältä voit myös tulostaa yhteenvedon sähköisistä resepteistäsi.

eksote.fi - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin sivuilta löytyy tietoa alueen terveystoimijoista, mm. Luumäen terveysaseman yhteystiedot

fimea.fi - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen sivuilta löytyvät mm. apteekkialaa koskevaa lainsäädäntöä, lääketurvallisuustietoa ja iäkkäille sopimattomista lääkkeistä kertova Lääke75+ -tietokanta

apteekkariliitto.fi - sivuilta löytyy paljon tietoa apteekkityöstä, mm. vapaat työpaikat Suomen apteekeissa

luumaki.fi - Kunnan sivuilta löytyy palveluiden alta tietoa mm. Luumäen terveyspalveluista ja eläinlääkinnästä. Kattavista liikuntamahdollisuuksista löytyy tietoa kulttuurin ja vapaa-ajan alta.

mielenterveystalo.fi -

Eläinlääri Elina Sihvo - Luumäen kunnaneläinlääkäri, sivut ohjaavat myös päivystystilanteissa

lemmikinkotiapteekki.fi -

Käypä hoito -suositukset - Viralliset hoitosuositukset yleisimpiin sairauksiin; selkeät, lyhennetyt ohjeet myös potilaille

Myrkytystietokeskus - 24h/vrk päivystävä puhelin myrkytystilanteisiin; myös tietoa ensiavusta ja myrkytyksiä aiheuttavista aineista

Lapsi sairastaa - Tanskalaisen lääketieteen instituutin ylläpitämät sivut lasten yleisistä sairauksista. Hyvää perustietoa (joskaan kaikki ei välttämättä sovellu sellaisenaan suoraan Suomeen).

rokotustieto.fi -

rokote.fi - tietoa eri maissa tarvittavista rokotuksista sekä kansallisista rokotusohjelmista

fineli.fi - THL:n ravintotietoa, mm. eri elintarvikkeiden ja ruokien koostumuksista ja energiaarvoista

nutricia.fi - tietoa apteekista saatavista täydennysravintovalmisteista eri sairauksien hoidossa

laakarihinta.fi -

laakekortti.fi -

Luontaistuotteista - Tohtori Tolosen sivuilta löytyy ajankohtaisia terveysuutisia sekä kattavaa tietoa luontaistuotteista ja niistä tehdyistä tutkimuksista